Månedens kapteiner på G2007 og G2008

August er kaptein for G2007 og Lukas er kaptein for G2008.

For de eldste årgangene (2007/2008) på Akademiet ønsker vi å bygge gode fellesskap hvor alle har en viktig rolle og identitet i gruppa. Ved å verdsette hverandre og inkludere hverandre uavhengig av hva vi får til på fotballbanen, gir vi rom til at man kan være seg selv i Kåffa. Alle typer mennesker er velkommen, og sammen jobber vi for å skape en kultur hvor alle opplever å finne sin plass i fellesskapet.

August Haakestad for G07;<br />August har hatt en veldig god utvikling den siste tiden, hvor mye kommer av hans gode innsats på treninger. August er en spiller som alltid gjør sitt beste, uavhengig av hvilken gruppe han kommer på, som er ett av målene vi trenerne ser etter hos månedens kaptein. I tillegg til at August har gode holdninger og oppfører seg bra på treninger.
August Haakestad for G07;
August har hatt en veldig god utvikling den siste tiden, hvor mye kommer av hans gode innsats på treninger. August er en spiller som alltid gjør sitt beste, uavhengig av hvilken gruppe han kommer på, som er ett av målene vi trenerne ser etter hos månedens kaptein. I tillegg til at August har gode holdninger og oppfører seg bra på treninger.
Lukas Erlandsen for G08;<br />Lukas har evnen til å yte god innsats på enhver trening, han gjør alltid det han kan. Han viser ønske om å lære ved å være lydhør, har alltid en hjelpende hånd og en som bidrar til god kultur ved å hilse og si "hei" og spre positivitet og optimisme i gruppa. Dette bidrar til et godt fellesskap på treningene på Akademiet.
Lukas Erlandsen for G08;
Lukas har evnen til å yte god innsats på enhver trening, han gjør alltid det han kan. Han viser ønske om å lære ved å være lydhør, har alltid en hjelpende hånd og en som bidrar til god kultur ved å hilse og si "hei" og spre positivitet og optimisme i gruppa. Dette bidrar til et godt fellesskap på treningene på Akademiet.

 

Annonse fra Obos-ligaen: