Månedens kapteiner - G2011

Tarjei, Noel, Kristian, Sebastian og Adrian er månedens kapteiner på G2011

Akademiet starter opp igjen med kåring av månedens kapteiner. Kåringen knyttes i utgangspunktet til vår pedaogiske plan, som vi håper dere blir bedre kjent med i løpet av dette året. Dette skoleåret jobber vi med følgende temaer på de ulike årskullene:

1.klasse - "Vi gjør vårt beste!"
2.klasse - "Vi spiller hverandre gode"
3.klasse - "Vi løfter blikket"
4.klasse - "Vi skaper god lagånd"
5.-6.klasse - "Vi lærer oss sunne og gode vaner"
7.-8.klasse - "Vi bygger gode fellesskap"

Temaene presenteres nærmere i disse hjemmesidesakene. Vi ønsker å trekke frem de vi mener er gode forbilder knyttet til de ulike temaene vi har satt for årgangen. Derfor kårer vi hver måned en kaptein på de ulike treningsgruppene. 

Tema for 2011-årgangen dette året er: "Vi skaper god lagånd". 
Vi skaper god lagånd ved å bygge hverandre opp og støtte hverandre i medgang og motgang. Vi roser hverandre og heier på hverandre. Vi inkluderer alle på laget og støtter alle til å gjøre sitt beste.

I oktober kåret vi følgende kapteiner på G2011:
      

Kristian Kirkeby;<br />Kristian har vist at han kan være stille og oppmerksom når trener snakker, og er samtidig flink til å få de andre til å være stille. Han tar instruksjonene og tips med seg i kamp, og har herlig innsats. Han går foran på treningene, er seriøs og læringsvillig, og dette smitter også over på de andre på laget.&nbsp;<br />​​​​
Kristian Kirkeby;
Kristian har vist at han kan være stille og oppmerksom når trener snakker, og er samtidig flink til å få de andre til å være stille. Han tar instruksjonene og tips med seg i kamp, og har herlig innsats. Han går foran på treningene, er seriøs og læringsvillig, og dette smitter også over på de andre på laget. 
​​​​
Tarjei August Ringstad;<br />Tarjei er positiv på trening. Han er flink til å høre på treneren og ta beskjeder. Etter trening hjelper han til med å samle utstyr. I spill er han flink til å spille andre gode med gode pasninger. Han er generelt en veldig hyggelig gutt å ha på trening, og bidrar til god lågånd!
Tarjei August Ringstad;
Tarjei er positiv på trening. Han er flink til å høre på treneren og ta beskjeder. Etter trening hjelper han til med å samle utstyr. I spill er han flink til å spille andre gode med gode pasninger. Han er generelt en veldig hyggelig gutt å ha på trening, og bidrar til god lågånd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Mathiassen;<br />Sebastian har vist en herlig innsats på akademiet over lang tid. Han yter alltid sitt beste, og spiller sine lagkamerater gode. På den måten er Sebastian er fin medspiller, og bidrar til å skape god lagånd på G11 sine treninger. Derfor er Sebastian fullt fortjent kaptein på torsdagstreningene.
Sebastian Mathiassen;
Sebastian har vist en herlig innsats på akademiet over lang tid. Han yter alltid sitt beste, og spiller sine lagkamerater gode. På den måten er Sebastian er fin medspiller, og bidrar til å skape god lagånd på G11 sine treninger. Derfor er Sebastian fullt fortjent kaptein på torsdagstreningene.

 

Noel Dahl Husby;<br />Noel er flink til å høre etter på samling, og tar til seg beskjeder fra trenere. I tillegg kan han ta tak dersom noen er uoppmerksomme og dermed hjelpe trenerne slik at vi sammen skaper god lagånd og et godt læringsklima på treningene. Noel er engasjert, og bidrar til positivitet i laget sitt, og kommer med gode tilbakemeldinger til medspillere. Han har herlig innsats, og blir vår kaptein på tirsdager i oktober.&nbsp;
Noel Dahl Husby;
Noel er flink til å høre etter på samling, og tar til seg beskjeder fra trenere. I tillegg kan han ta tak dersom noen er uoppmerksomme og dermed hjelpe trenerne slik at vi sammen skaper god lagånd og et godt læringsklima på treningene. Noel er engasjert, og bidrar til positivitet i laget sitt, og kommer med gode tilbakemeldinger til medspillere. Han har herlig innsats, og blir vår kaptein på tirsdager i oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrian Hartberg;<br />Adrian jobber alltid godt for laget sitt på treningene. Han bidrar til en god lagånd gjennom å motivere, støtte og spiller medspillere gode. Adrian er veldig god til å rose medspillerne sine!<br />Han går foran for laget sitt som et eksempel, og klager aldri. Han er positiv og læringsvillig, og lagånden er alltid god på Adrians lag. I tillegg er han flink til å rydde opp etter treningene, og står gjerne igjen som sistemann sammen med trenerne.
Adrian Hartberg;
Adrian jobber alltid godt for laget sitt på treningene. Han bidrar til en god lagånd gjennom å motivere, støtte og spiller medspillere gode. Adrian er veldig god til å rose medspillerne sine!
Han går foran for laget sitt som et eksempel, og klager aldri. Han er positiv og læringsvillig, og lagånden er alltid god på Adrians lag. I tillegg er han flink til å rydde opp etter treningene, og står gjerne igjen som sistemann sammen med trenerne.

 

Annonse fra Obos-ligaen: