Månedens kaptein og pedagogisk plan på akademiet

I Kåffa tar vi vare på ballen, og hverandre!

I november i fjor startet vi opp igjen med kåringer av månedens kaptein, noe vi også fortsetter med i år! Visjonen til Akademiet er å utvikle fotballspillere for fremtiden, mennesker for livet. Vår pedagogiske plan sier noe om hvordan vi ønsker å utvikle mennesker for livet, og er også grunnlaget for kåringene. Vi ønsker å bruke månedens kaptein som et virkemiddel til å se alle barn på Akademiet enda bedre. Følg med på våre kanaler i sosiale medier for å få med kåringene utover høsten og vinteren:

Facebook-side: "KFUM Akademiet"
Instagramprofil: https://www.instagram.com/kfumakademiet/
Hjemmeside: https://kaaffa.no/akademiet


Vår pedaogiske plan knyttes tett opp til klubbens verdier og hvordan vi ønsker å ta vare på hele mennesket i Kåffa. Under følger noen utdrag fra vår pedagogiske plan:

Lysbilde2


Følgende temaer jobbes med på de ulike årskullene:

Lysbilde3


1.klasse - "Vi gjør vårt beste!"

image

2.klasse - "Vi spiller hverandre gode"

Lysbilde5

3.klasse - "Vi løfter blikket"

Lysbilde6

4.klasse - "Vi skaper god lagånd"

Lysbilde7

5.-6.klasse - "Vi lærer oss sunne og gode vaner"

Lysbilde8

7.-8.klasse - "Vi bygger gode fellesskap"

Lysbilde9

Det vil naturligvis være glidende overganger fra årskull til årskull, men vi tror disse temaene vil konkretisere hva vi ønsker å få til med akademiet. Den pedagogiske planen knyttes også til klubbens visjon "En klubb for livet". 

 

Lysbilde10

 

Annonse fra Eliteserien: