Kapteinene på G07/08 i januar

Vi gratulerer Markus (G07) og Isak (G08) som månedens kapteiner i januar!

Tema på 2007/2008-årgangen er; "Vi bygger gode fellesskap"
Vi ønsker å bygge gode fellesskap hvor alle har en viktig rolle og identitet i gruppa. Ved å verdsette hverandre og inkludere hverandre uavhengig av hva vi får til på fotballbanen, gir vi rom til at man kan være seg selv i Kåffa. Alle typer mennesker er velkommen, og sammen jobber vi for å skape en kultur hvor alle opplever å finne sin plass i fellesskapet.

Månedens kapteiner for januar er begge sterke bidragsytere for å skape det gode fellesskapet på akademiet!

 

Markus (2007);<br />Markus har lenge bidratt til å bygge et godt felleskap og godt treningsmiljø i gruppa. Dette gjennom sin tilstedeværelse, innsats, gode holdninger og ikke minst evne til å løfte blikket. Markus møter opp til hver trening med en entusiasme og innsats som gjør at nivået på treningen blir bra. Han bryr seg om lagkameratene sine. Gir gode tilbakemeldinger og støtter alltid alle. Markus er veldig flink til å bidra med det som trengs. Enten gjennom justeringer og tilbakemeldinger på banen, eller gjennom samling av utstyr etter trening.
Markus (2007);
Markus har lenge bidratt til å bygge et godt felleskap og godt treningsmiljø i gruppa. Dette gjennom sin tilstedeværelse, innsats, gode holdninger og ikke minst evne til å løfte blikket. Markus møter opp til hver trening med en entusiasme og innsats som gjør at nivået på treningen blir bra. Han bryr seg om lagkameratene sine. Gir gode tilbakemeldinger og støtter alltid alle. Markus er veldig flink til å bidra med det som trengs. Enten gjennom justeringer og tilbakemeldinger på banen, eller gjennom samling av utstyr etter trening.
Isak (2008);<br />Isak har gjennom gode holdninger gjort seg fortjent til kapteinsbindet. Han har gjennom sine holdninger bidratt til et godt treningsmiljø og fellesskap i gruppa. Isak leder gjennom eksempel og det han gjør på banen. Han har alltid 100% tilstedeværelse, engasjement og lyst til å bli bedre. Det hever nivået på trening og smitter over på lagkamerater! Isak er også alltid flink til å ta imot konstruktiv kritikk, og er veldig lærevillig. Samtidig som han er flink til å gi andre lagkamerater gode tilbakemeldinger.&nbsp;
Isak (2008);
Isak har gjennom gode holdninger gjort seg fortjent til kapteinsbindet. Han har gjennom sine holdninger bidratt til et godt treningsmiljø og fellesskap i gruppa. Isak leder gjennom eksempel og det han gjør på banen. Han har alltid 100% tilstedeværelse, engasjement og lyst til å bli bedre. Det hever nivået på trening og smitter over på lagkamerater! Isak er også alltid flink til å ta imot konstruktiv kritikk, og er veldig lærevillig. Samtidig som han er flink til å gi andre lagkamerater gode tilbakemeldinger. 

 

Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter