Møt januarkapteinene for J2010 og 2011

Helena og Thea har båret kapteinsbindet for J10/11 i januar.

Jentene i årgangene 2010 og 2011 har fokus på å lære seg gode vaner og holdninger, samt skape god lagånd. Vi gratulerer Thea og Helena som kapteiner i januar.

Thea V. Jensen.<br /><br />Thea er en spiller som alltid møter både trenere og medspillere med et smil. Denne perioden ble Thea valgt som kaptein, fordi vi mener hun er et godt forbilde for de andre medspillerne hennes med tanke på temaet vi har: Vi lærer oss gode holdninger og gode vaner. Hun veldig flink til å se medspillere og hilser alltid når hun kommer. Thea har alltid med seg nødvendig utstyr og kommer tidsnok på treningene. Hun er flink til å spise godt før trening slik at hun er klar for å gi alt under øvelsene. Vi mener at disse gode holdningene er viktige både i fotballen og i hverdagen.
Thea V. Jensen.

Thea er en spiller som alltid møter både trenere og medspillere med et smil. Denne perioden ble Thea valgt som kaptein, fordi vi mener hun er et godt forbilde for de andre medspillerne hennes med tanke på temaet vi har: Vi lærer oss gode holdninger og gode vaner. Hun veldig flink til å se medspillere og hilser alltid når hun kommer. Thea har alltid med seg nødvendig utstyr og kommer tidsnok på treningene. Hun er flink til å spise godt før trening slik at hun er klar for å gi alt under øvelsene. Vi mener at disse gode holdningene er viktige både i fotballen og i hverdagen.
Helena Mangerud.<br /><br />Helena er også en spiller som kommer på trening med et smil om munnen og sprer godt humør i gruppa. Helena fikk kapteinsbindet fordi vi mener henne oppfyller temaet vi har nå: Vi skaper god lagånd. Hun er flink til å bygge medspillerne sine opp og støtter de i både medgang og motgang. Helena heier spillerne frem, slik at alle føler seg trygge til å gjøre sitt beste på fotballbanen.&nbsp;
Helena Mangerud.

Helena er også en spiller som kommer på trening med et smil om munnen og sprer godt humør i gruppa. Helena fikk kapteinsbindet fordi vi mener henne oppfyller temaet vi har nå: Vi skaper god lagånd. Hun er flink til å bygge medspillerne sine opp og støtter de i både medgang og motgang. Helena heier spillerne frem, slik at alle føler seg trygge til å gjøre sitt beste på fotballbanen. 

 

Annonse fra Obos-ligaen: