Månedens kapteiner på G09 og G10

Vi gratulerer Borgar (G09) og Mats (G10) som månedens kapteiner!

Temaet for 2009- og 2010-årgangen er:
"Vi lærer oss gode holdninger og vaner".

Vi ønsker å lære oss gode holdninger og
vaner som hjelper oss med å ta vare på
oss selv, og andre:

- Vi legger fra oss mobilen når vi kommer til Kåffa, slik at vi har fokus på hverandre.
- Vi møter tidsnok på trening.
- Vi spiser og drikker godt før trening, og er flinke til å hvile.
- Vi hilser på hverandre, og hilser på alle.

Vi gratulerer Borgar (G09) og Mats (G10) som månedens kapteiner. Det har gått foran som gode eksempler!

Borgar:<br />Borgar har gått frem som et meget godt eksempel i forhold til sunne og gode vaner. Borgar er alltid flink til å hilse på alle. Han møter både spillere og trenere med et smil. Borgar er en god lagkamerat og har god tilstedeværelse på alle økter. Er også alltid flink til å bidra med rydding av utstyr etter trening. Sist og kanskje viktigst har Borgar vist hva det innebærer å være inkluderende. Han har vært flink til å se de som har stått på siden og holdt på for seg selv. Borgar har tatt et spesielt ansvar, både før og etter trening, hvor han har inkludert de han kan i både lek og spill. Herlig!
Borgar:
Borgar har gått frem som et meget godt eksempel i forhold til sunne og gode vaner. Borgar er alltid flink til å hilse på alle. Han møter både spillere og trenere med et smil. Borgar er en god lagkamerat og har god tilstedeværelse på alle økter. Er også alltid flink til å bidra med rydding av utstyr etter trening. Sist og kanskje viktigst har Borgar vist hva det innebærer å være inkluderende. Han har vært flink til å se de som har stått på siden og holdt på for seg selv. Borgar har tatt et spesielt ansvar, både før og etter trening, hvor han har inkludert de han kan i både lek og spill. Herlig!

Mats Klausen ble kåret til kaptein for G2010! Mats viser gode holdninger ved å være positiv, og gir alltid av seg selv på treningene. Tistedeværelsen smitter over på både barna og trenere, og bidrar til godt læringsmiljø. Mats er en god lytter, og tar til seg læring. Han går foran som et godt eksempel ved å vise gode holdninger på treningene!

Annonse fra Obos-ligaen: