J2008 og J2009 skaper gode vaner og fellesskap. Her er månedens kapteiner

Månedens kapteiner for J08/09 denne måneden er Hanna og Malin

Alle årgangene på akademiet har et tema for året. For 2009 er målet å skape sunne og gode vaner, mens 2008 jobber med å bygge gode fellesskap. Her har månedens kapteiner gått foran som gode forbilder for resten av gjengen. Alle typer mennesker er velkommen, og sammen jobber vi for å skape en kultur hvor alle opplever å finne sin plass i fellesskapet. 

 

Malin (1)
Malin Espolin Mentzoni for J09
Malin har en tilstedeværelse og et ønske om å få maks ut av enhver øvelse og enhver trening som er beundringsverdig. Hun er på, er lærevillig og jobber aktivt med tilbakemeldingene hun får, som gjør henne til et godt forbilde for resten av gruppa når det kommer til å ha gode vaner for videre læring. Hennes lagspillere kan alltid regne med at Malin gjør sitt ytterste og får stadig høre oppløftende ord både på og utenfor banen. 

 

Hanna
Hanna Paalerud Gjone for J08
Hanna er en spiller som møter medspillere og trenere med et smil om munnen. Hun viser omtanke for dem rundt seg og kan ofte legge en hånd rundt medspillere de gangene de trenger en oppmuntring. Slik er hun med å bygge et godt fellesskap. Hun er fokusert på trening og innsatsen er deretter. Hun er en ledertype som går foran med trøkk og vinnervilje, har hun bestemt seg for å ta den ballen, er den hennes!

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: