Sportsplan 5.-8.klasse

I 2021 ønsker vi å være enda mer tydelige på det vi prøver å lære bort på Akademiet. Det første steget vi tar er å innføre det vi håper blir en oversiktlig og brukervennlig sportsplan for årgangene 5.-8. klasse.

Litt om utformingen av sportsplanen

Hovedprinsipper

Helt til venstre i sportsplanen kan du se de 3 hovedprinsippene som vi styrer etter.

Den ledige spilleren

Tredjemann

Gjenvinning

Dette er prinsipper som er viktige for ballbesittende lag å sette seg inn i. Å forstå hva «den ledige spilleren» betyr vil gi en dypere forståelse for valgene man tar med ballen. Å bruke «tredjemann» som et verktøy kan løse utallige situasjoner, og gjør oss mer uforutsigbare. En konstant påminnelse om gjenvinning lar oss være klar for at spillet til enhver tid kan endre seg mellom angrep og forsvar, og det er noe vi må håndtere dersom vi skal tørre å bruke ballen på den måten vi ønsker i kåffa.

Temaer

Underlagt hvert av hovedprinsippene, har vi temaer. Dette er kategorier av læringsmomenter som vi trenger for å få til hovedprinsippene våre når vi blir eldre. De temaene som vi trener på, skal bidra til at spillerne har gode forutsetninger for å lykkes som en del av et ballbesittende lag. Alle de sportslige temaene har 3 forskjellige vanskelighetsgrader. Nivå 1, 2 og 3.

Konsepter

Disse vanskelighetsgradene er forskjellige konsepter som skal hjelpe oss med å forstå spillet gjennom korte beskjeder. Det er enkle huskeregler som man skal kunne påminne spillerne om, samt hjelpe dem til å tilegne seg gode vaner. Som trener skal man kunne tilpasse hva man lærer bort utifra mestringsnivået til spilleren. Så en spiller som enkelt tar nivå 1 kan man forsøke å hjelpe videre på nivå 2, mens en spiller som trenger mer tid på nivå 1, kan få det. Eksempelvis er første tema under den ledige spilleren «persepsjon». Der har vi 3 forskjellige vanskelighetsgrader av konsepter, som henger sammen med temaet persepsjon.

Kampavgjørende ferdigheter og egentrening

Etter 6 uker med fokus på temaer underlagt «den ledige spilleren» bryter vi opp med å fokusere på mer håndfaste og tekniske ting. Vi ønsker at spillere som går ut av akademiet sitter igjen med både taktisk forståelse og tekniske ferdigheter. Ekstremferdigheter teknisk er noe som krever utrolig mye og målrettet trening. Vi håper å kunne hjelpe akademikerne våre med å lære seg hvordan de kan trene på egenhånd, hva som kan være smart å fokusere på i egentreningen og å skape en gnist som gir dem eierskap over sin egen utvikling. Derfor legger vi inn uker innimellom de andre temaene hvor vi får tid til å hjelpe dem med å ta styring på egentreningen.

 

Treningsmiljø

På akademiet følger vi en pedagogisk plan som skal bidra til å utvikle oss som mennesker. Målene for 5.-8. klasse er å lære seg gode holdninger og vaner, og å bygge gode fellesskap. Trenerne kan klikke på teksten i pdf’en og bli tatt med til en mer utfyllende beskrivelse.

Vennlig hilsen
Akademiet

 

Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter